Lợi dụng lúc con nhỏ bạn đi thực tập lên qua địt lần cuối