Đang đi mua quần áo thì nứng quá, vào phòng thay đồ làm nháy rồi ra mua tiếp